برامج الايميل - البريد الاليكترونى

mail client

أوت لوك، ثندر بيرد، أو ميل بيرد، كل دول برامج لادارة الايميل، طبعاً ده غير برامج الموبايل اللى بتعمل نفس الوظيفة.
البرامج دى بتديلك بعض المميزات:

Keep your website always updated...

updates

Keep your website always updated...
Software update, and also company image update...

For Advertising Companies

advertising

If you own or operate an advertising agency, you are most welcome to join our company FREE partnership....
#Hosting_service #domainnames #advertisers #social_media

The Best Hosting for your website

best hosting

How do I choose my Domain Hosting company..

First, I must agree with you that the price is not the best factor, which I consider in the first place.

2- Once you got an offer by a Hosting company, take few minutes to get some answers for the following questions....

FileZilla FTP Client

file zilla

How to set the File Zilla to login to FTP Account.... To do that, please follow the following steps.

1- Download the File Zilla FTP client Software, from the URL https://filezilla-project.org/download.php

Create FTP Account using cPanel

ftp

To create FTP Account, using cPanel...

Please follow the following steps...

1- Login to cPanel of your hosting account at the following URL,

http://www.yourdomain.com/cpanel

2- Click FTP Accounts, under the files section.

Domain Checker

Domain Name :
Check All Domain Types
.com .net .info .org

Login